Courses

【2月17日】「油尖旺深度遊」文化歷史導賞團

2021-02-17

`

朋友仔,疫情下邊度都無得去旅行,係咪好悶呢?

有有諗過發掘吓你屋企或公司附近的景點?了解當中的文化歷史內涵?你知晤知清朝政府曾在佐敦和尖沙咀起左兩個炮台抵抗英軍?

又知晤知香港舊時曾有兩座專為海員和市民報 時的建築物響邊?

想知的話,快啲來報名參加「油尖旺深度遊」網上導賞,一次過遊歷尖沙咀鐘樓、第一代訊號塔、聖德助撒天主教堂總共20多個景點, 涵概歷史建築和舊地貌等等。雖然你們不在現場, 但只要你安坐家中,導賞員便會帶你細心欣賞這些歷史建築細說香港開埠前後的歷史,務求令你更認識你居住的地方,亦加深對文化保育的了解你居住的地方,亦加深對文化保育的了解。

 

是次活動為文化歷史教育活動

 

日期:2021年2月17日 (星期三)

時間:早上10時正 (尖沙咀區導賞)

           下午1時正 (油麻地區導賞)

           下牛4時正 (旺角區導賞)

參加者可同時參加三區導賞或個別區導賞

 

*參加者可有機會獲得 HKD50 書券 (共20名,以抽籤形式抽出)

 

形式:通過網上平台直播導賞

(參加者於活動前將收到活動連結)

 

~ 費用全免 • 立即報名 ~

https://www.cdiorg.hk/20210217-ytm/

 

主辦:社區發展動力 CDI

支持:香港好工網