Career Focus
Career career_focus
Coolmixer 有幸邀請得香港著名作家及傳媒工作者 -「香港第一才子」陶傑與眾求職者及會員即場分享他個人奮鬥經歷、生活上各種趣事、同事之間相處學問等,無所不談,嬉笑怒罵談人生百態。